20. apríla 2016

Servis

Cenník servisných služieb FANG-Dent, s.r.o.
Platí od 01.01.2013

servis Identifikácia a diagnostika závady
Sadzba za prácu: za každých aj začatých 15 minút
Sadzba za dopravu: za každý aj začatý km
Cena za náhradný diel
10,00.- EUR aj s DPH
12,00.- EUR aj s DPH
0,40.- EUR aj s DPH
podľa cenníka dodávateľa

Cenu za náhradný diel oznámime zákazníkovi e-mailom, prípadne telefonicky.

V prípade realizácie opravy vo firme FANG-Dent, s.r.o. sa poplatok za identifikáciu a diagnostiku závady neúčtuje!

Cennik_servisnych_sluzieb_FANG

Spoločnosť FANG-Dent, s.r.o. zabezpečuje kompletný odborný servis na všetky dodávané produkty a výrobky.
Pre získanie ďalších informácii, prípadne pre objednanie odborného servisu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/ 5321 429
prípadne e-mailom : .