20. apríla 2016

Kontakt

FANG-Dent, s.r.o.

Brezová 2232/22
955 01 Topoľčany
Slovenská republika
mobil: 0903 496 759

Obchodné informácie

IČO: 36531979
IČ DPH: SK2020137537
DIČ: 2020137537
Registrácia v OR OS Nitra,
oddiel s.r.o., vložka č.11449/N.

Bankové spojenie

VÚB Topoľčany
IBAN: SK90 0200 0000 0024 2862 2053

Tatrabanka Topoľčany
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2173 8461