Články

Gelatamp

gelatamp

Spoľahlivá liečba po extrakcii

• Rýchla hemostáza
• Stabilizuje krvné koagulum
• Plynulá a kompletná resorpcia
• Efektívny voči širokému spektru baktérií
• Dlhotrvajúci depotný efekt

Výhody špongií Gelatamp
• Žiadne komplikácie počas hojenia
• Rana sa nemusí revidovať
• Úspora času

Po extrakciách a iných chirurgických výkonoch môžu často nastať komplikácie, hlavne kvôli bakteriálnym infekciám. Gelatamp predstavuje pre lekára efektívny, biokompatibilný medicínsky prípravok na liečbu poextrakčných komplikácií. Gelatamp má obrovskú výhodu, že je hemostatický a baktericídny zároveň. Gelatamp je vyrobený z penovej želatíny a jemne rozptýleného koloidného striebra. Vo vlhkom prostredí dochádza k tvorbe strieborných iónov. Už malé množstvo iónov pôsobí antimikrobiálne bez toho, aby vyvolávali rezistenciu. Gelatamp je efektívny voči všetkým mikroorganizmom prítomným v ústnej dutine, hlavne voči gramnegatívnym druhom. Zistil sa vysoký účinok proti baktériám rezistentným na antibiotiká.

Špecifická vlastnosť koloidného striebra – dlhotrvajúci depotný účinok

Jemne rozptýlené koloidné striebro poskytuje veľkú aktívnu plochu na permanentné uvoľňovanie iónov striebra. Keďže striebro sa ľahko nerozpúšťa, nevyplavuje sa zo želatínovej špongie, ale sa permanentne uvoľňuje počas celého vstrebávania špongie. To zabezpečuje depotný efekt špongie Gelatamp, ktorá má antibakteriálny účinok počas celého procesu resorpcie. Ďalšia medikácia nie je potrebná, preto liečba so špongiou Gelatamp šetrí čas a je prijateľná aj pre pacienta.

Hemostáza a prevencia pooperačného krvácania so želatínou

Rovnomerná poréznosť penovitej štruktúry absorbuje niekoľkonásobne viac krvi, ako je jej vlastná váha, podporuje agregáciu trombocytov vďaka veľkému povrchu a vypĺňa celý objem rany. Takto vytvorená vložka má konštantný objem, výborne je fixovaná v rane a stabilizuje krvné koagulum. Je to prevencia vzniku fisúr a sekundárnych kavít, ktoré môžu vzniknúť bez použitia špongie Gelatamp po kontrakcii krvného koagula a môžu byť príčinou vzniku infekcie po vniknutí kontaminovaných slín.

V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/ 5321 429 prípadne e-mailom : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Článok na prevzatie

 

SonicFill System

sonicfill

Zhotovujte výplne rýchlejšie pomocou sonickej energie
SonicFill – rýchly a jednoduchý systém na zhotovovanie kompozitných výplní v distálnom úseku.

Spoločnosť Kerr a KaVo Dental GmbH spojili svoje kľúčové schopnosti, aby vytvorili svojho druhu jedinečný, časovo úsporný systém na zhotovovanie kompozitných výplní v distálnom úseku. Systém SonicFill umožňuje zubným lekárom zhotoviť výplň v distálnom úseku jednoduchým postupom, ktorý pozostáva z jediného úkonu a ktorý kombinuje výhody tekutého kompozitu s univerzálnym kompozitom. Zubní lekári, ktorí využívajú SonicFill ušetria až 30% úsporu času nanášaním a tvarovaním výplní.

Systém SonicFill sa skladá z násadca KaVo, ktorý umožňuje sonickú aktiváciu špeciálne navrhnutého a pohodlne dávkovaného kompozitu firmy Kerr. Špeciálna sonická aktivácia výplne SonicFill významne znižuje viskozitu kompozitu, aby mohol rýchlo vyplniť kavitu. Sonická energia sa aplikuje násadcom, modifikátor spôsobuje zníženie viskozity (až o 87 %), čím sa zvýši zatekavosť kompozitu umožňujúca rýchle nanesenie a presnú adaptáciu ku stenám kavity. Keď sa preruší pôsobenie sonickej energie, kompozit sa vráti do viskóznejšieho, nestekavého stavu, ktorý sa skvele hodí na opracovanie a tvarovanie. Kompozit SonicFill má vysokú pevnosť a zároveň nízku polymerizačnú kontakciu, hĺbka vytvrdenia je až do 5 mm, takže zubní lekári ho môžu používať bez akýchkoľvek obáv.

SonicFill

Nanohybridný kompozitný výplňový materiál SonicFill je svetlom vytvrdzovaný dentálny výplňový materiál s nízkym zmršťovaním určený na priamu aplikáciu. Je indikovaný na všetky triedy kavít v posteriórnych zuboch. SonicFill sa používa v kombinácii s násadcom SonicFill Handpiece a umožňuje ultrazvukom aktivovanú aplikáciu. Takouto aplikáciou sa významne znižuje viskozita po vytlačení, čo umožňuje dokonalé prispôsobenie sa kompozitu stenám kavity. Keď je kavita vyplnená a násadec Handpiece je deaktivovaný, viskozita výplňovej živice vzrastie, pričom si ponechá požadované fyzikálne vlastnosti. Nelepivý a zároveň priľnavý charakter materiálu umožňuje rýchle a jednoduché tvarovanie a modelovanie. Tieto výhody spolu s veľkou hĺbkou vytvrdnutia umožňujú použitie techniky, ktorou je možné vyplniť kavitu do hĺbky 5 mm jedinou objemovou vrstvou.

V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/ 5321 429 prípadne e-mailom : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Článok na prevzatie

 

Germicídny žiarič

Germicdny_iari

Na základe nariadenia MZ SR zverejneného vo Vestníku MZ SR čiastka 32-51, je súčasťou minimálneho prístrojového vybavenia každej ambulancie lekára okrem iných prístrojov aj germicídna lampa, ktorá je podmienkou naplnenia zákonov 553/2007 Z.z. a 355/2007 Z.z.

Podľa našich prieskumov, veľké množstvo ambulancií nemá vo svojom vybavení germicídmu lampu a aj tie, ktoré ju majú, nevlastnia vhodný typ (t.j. za určitých podmienok, podľa uváženia príslušného Úhradu verejného zdravotníctva, nespĺňajú podmienku povinného vybavenia ambulancie germicídnou lampou).

V rámci EU je takáto povinnosť identická s podmienkou, že germicídna lampa musí pracovať, t.j. dezinfikovať vzduch v ambulancii kontinuálne počas práce lekára v ambulancii. Pokiaľ lekár má v ambulancii otvorený systém dezinfikovania germicídnou lampou, môže lampu používať len v čase, keď nie je prítomný lekár, pacient a ani žiadna osoba. V opačnom prípade môže prísť k poškodeniu zdravia prítomných osôb. V ďalšom pri používaní otvoreného systému dezinfekcie vzduchu prichádza k poškodzovaniu plastických krytov, farieb a niektorých prístrojov a zariadení – otvoreným systémom UV žiarenia.

Podľa názoru veľkej väčšiny odborníkov je otvorený systém germicídnych lámp nevhodný pre dezinfikovanie vzduchu v ambulanciách lekárov. Dezinfikuje vzduch, keď to nie je treba (väčšinou v nočných hodinách) a pokiaľ je vzduch infikovaný počas práce lekára, tak dezinfekcia nie je možná.

Z vyššie uvedených dôvodov sa vo vyspelých krajinách EU používa uzavretý systém dezinfekcie vzduchu za pomoci špeciálnych germicídnych lámp, ktoré sú na tento účel presne vyrobené a ktoré sú označené značkou EU.

Naša firma Vám ponúka jedinečný uzavretý systém dezinfekcie vzduchu – germicídnu lampu s uzavretým systémom dezinfekcie, bezpečnú pre prevádzku počas vašej práce v ambulancii pre Vás, Vášho pacienta, Vašu sestričku.

Okrem jedinečnosti uzavretého systému má naša lampa vysokú životnosť, až 6000 prevádzkových hodín (t.j. cca 4 roky pri každodennej práci), bez potreby výmeny germicídnej žiarivky. Ponúkame Vám ju v rôznych vyhotovenia s rôznymi možnosťami príslušenstva.

Inštalácia je veľmi jednoduchá a bezproblémová. V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/ 5321 429 prípadne e-mailom : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Článok na prevzatie

 

Scientific abstract

abstract_book

LABORATORY TESTS
The performance of human periodontal ligament mesenchymal stem cells on xenogenic biomaterials
Physicochemical characterization of biomaterials commonly used in dentistry as bone substitutes - comparison with human bone

EXPERIMENTAL STUDIES
The bone tissue responses to prehydrated and collagenated cortico-cancellous porcine bone grafts: a study in rabbit maxillary defects
Melatonin plus porcine bone on discrete calcium deposit implant surface stimulates osteointegration in dental implants
MActions of melatonin mixed with collagenized porcine bone versus porcine bone only on osteointegration of dental implants
Short communication: collagenated cortico-cancellous porcine bone grafts. A study in rabbit maxillary defects
Experimental model of bone response to collagenized xenografts of porcine origin (OsteoBiol® mp3®): a radiological and histomorphometric study

ALVEOLAR REGENERATION
Crestal ridge preservation with allogenic bone. Histological analysis
Clinical and histological study of a xenogenic bone substitute used as a filler in postextractive alveolus
Xenograft versus extraction alone for ridge preservation after tooth removal: a clinical and histomorphometric study
Preservation of the postextraction alveolar ridge: a clinical and histologic study
Dental implants placed in extraction sites grafted with different bone substitutes: radiographic evaluation at 24 months
Planning implants in the esthetic zone using a new implant 3D navigation system

DEHISCENCES AND FENESTRATIONS
Clinical outcome of implants placed immediately after implant removal
Immediate postextraction implants: treatment of residual peri-implant defects. A retrospective analysis
Buccal bone augmentation around immediate implants with and without flap elevation: a modified approach
Immediate implant placement after removal of a failed implant: a clinical and histological case report

CRESTAL ACCESS SINUS LIFT
Implant placement in fresh extraction sockets and simultaneous osteotome sinus floor elevation: a case series
Atraumatic maxillary sinus elevation using threaded bone dilators for immediate implants. A three-year clinical study

LATERAL ACCES SINUS LIFT
Maxillary sinus augmentation: histologic and histomorphometric analysis
A clinical study of the outcomes and complications associated with maxillary sinus augmentation
Histologic and ultrastructural analysis of regenerated bone in maxillary sinus augmentation using a porcine bone-derived biomaterial
Osteotomy and membrane elevation during the maxillary sinus augmentation procedure. A comparative study: piezoelectric device vs. conventional rotative instruments
Removal, after 7 years, of an implant displaced into the maxillary sinus: a clinical and histologic case report
Maxillary sinus augmentation using prehydrated corticocancellous porcine bone: hystomorphometric evaluation after 6 months
Porcine bone used in sinus augmentation procedures: a 5-year retrospective clinical evaluationt
...

Článok na prevzatie